Bestanden aanleveren

Om bij een gepersonaliseerd product of een product met een aangeleverd ontwerp een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen, is het van belang dat de bestanden in het correcte bestandsformaat worden aangeleverd.

Voordat we gaan bedrukken, controleren we uw ontwerp. Mochten we problemen ontdekken, dan brengen we u hier natuurlijk van op de hoogte. Ook ontvangt u van ons van te voren een digitale proefdruk. Pas nadat u hier tevreden over bent, gaan wij uw gekozen product bedrukken.

De onderstaande bestandsformaten hebben de voorkeur:

U kunt uw bestand(en) ook in de formaten TIFF, JPG en PNG aanleveren.

Bestanden aangeleverd in PSD, DOC of XCF formaat worden door ons geconverteerd. Houdt u er in dat geval wel rekening mee dat er kosten voor het converteren in rekening gebracht kunnen worden én dat er door het converteren mogelijk kwaliteitsverlies optreed.

Documenten in een ander bestandsformaat dan hierboven aangegeven én documenten die gemaakt zijn in MS-Word, MS-Excell, MS-Publisher of MS-Powerpoint, kunnen niet door ons worden verwerkt. Zelfs wanneer een bestand vanuit deze MS programma's is omgezet naar een geschikt formaat, blijkt vaak dat de kwaliteit te slecht is om te gebruiken.

Indien uw ontwerp kleuren bevat, dan vernemen wij graag welke PMS kleuren u gebruikt heeft zodat wij de kleurmogelijkheden zo goed mogelijk kunnen afstemmen. Houd u er rekening mee dat de door ons gebruikte kleuren altijd "bij benadering" zijn, een exacte kleurafstemming met de PMS kleurentabellen is nagenoeg niet mogelijk. Indien er geen kleurenopgave gedaan is dan zullen wij een kleur selecteren die zo dicht mogelijk bij uw ontwerp ligt.

Zet, indien mogelijk, de lettertypen (fonts) die u in uw ontwerp gebruikt om naar "lettercontouren" of laat de lettertypen "insluiten". Zo voorkomt u dat er bij ons foutmeldingen ontstaan over ontbrekende lettertypen. In alle andere gevallen verzoeken wij u om de lettertypen aan te leveren en/of aan ons door te geven welke lettertypen u in uw ontwerp heeft gebruikt.